Har du barn i alderen 12-17 år? Bli med på et forskningsprosjekt om foreldres syn på dataspill

I forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt “Foreldre og dataspill” ønsker Khalid Ezat Azam å intervjue foreldre og barn (9-17 år) fra samme familier. Målet med forskningsprosjektet er å frembringe ny kunnskap om foreldres perspektiver på barn og unges dataspilling. Forskningsprosjektet ser nå etter flere familier med barn og ungdom i alderen 12-17 år som ønsker å delta.

Dataspill er i dette prosjektet bredt definert som alle slags digitale spill som kan spilles på en spillkonsoll (tv-spill), datamaskin/PC, mobil, nettbrett eller lignende. Khalid Ezat Azam er interessert i å snakke med foreldre uavhengig av om barnet spiller mye, lite eller ikke i det hele tatt.

I foreldreintervjuet stilles spørsmål om familiens bruk av digitale medier og deres synpunkt på positive og negative sider ved dataspill. Intervjuet har en lengde på omtrent én time, og det er både mulig å gjennomføre intervjuet med én eller to foreldre tilstede. Azam er også interessert i å undersøke hva barn og ungdom selv mener om egen dataspilling og problemstillinger knyttet til dataspill og familieliv. Derfor inviteres også barnet/ungdommen i familien til å delta i et kortere intervju om samme tema (20-30 minutter).

På grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19 vil intervjuet i første rekke finne sted via videosamtale. Det vil bli gjort lydopptak av forskningsintervjuene som oppbevares på sikre servere ved Universitetet i Oslo. Hvem du er eller hva du har sagt i intervjuet anonymiseres i forskningsarbeidet, slik at ingen skal kunne gjenkjenne deg eller din families bidrag. Prosjektets datainnsamling er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD).

Forskningsprosjektet er organisert som en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet “Living the Nordic Model“, som har som mål å frembringe ny kunnskap om nordisk barndom. Forskningen finansieres av UiO: Norden som er en større forskningssatsing ved Universitetet i Oslo med mål å fremskaffe ny kunnskap om det nordiske i en internasjonal kontekst.

/University of Oslo Public Release. This material comes from the originating organization and may be of a point-in-time nature, edited for clarity, style and length. View in full here.