Helsingin yliopiston entinen rehtori, akateemikko Päiviö Tommila on kuollut

University of Helsinki

Yliopiston entinen rehtori, akateemikko Päiviö Tommila on kuollut. Hän menehtyi 91 vuoden iässä 18.11.2022. Yliopisto suruliputtaa tänään keskustakampuksella kunnioittaakseen hänen muistoaan.

Professori Päiviö Tommila oli Helsingin yliopiston rehtori vuosina 1988-1992. Hän oli merkittävä historiantutkija ja toimi Turun yliopiston Suomen historian professorina vuosina 1965-1976, jonka jälkeen hän siirtyi vastaavaan virkaan Helsingin yliopistoon vuosiksi 1976-1994. Hän on toiminut molemmissa yliopistoissa myös dekaanina. Akateemikon arvon hän sai vuonna 2004.

Yliopisto suruliputtaa tänään keskustakampuksella ja kunnioittaa näin entisen rehtorimme muistoa sekä ottaa osaa omaisten suruun.

/Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.