Beatriz Galindo Grants Attract New Research Talent at University of Barcelona

University of Barcelona

Els investigadors Ivan Briz, Claudia Climent, Clara Juárez i Albert Gandioso han estat reconeguts amb els ajuts Beatriz Galindo, que concedeix el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MCIU) per atreure el talent investigador de científics que actualment desenvolupen la seva carrera professional a l'exterior. Aquests ajuts, que s'atorguen en la modalitat sènior i júnior, es van fer públics el 12 de juny i facilitaran la captació i la formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional per potenciar la qualitat i la competitivitat del personal docent i de recerca a les universitats de tot l'Estat.

Ivan Briz, que és membre del Consell Nacional d'Investigacions Científiques i Tècniques (CONICET, Argentina), ha rebut el Beatriz Galindo, i durà a terme la recerca al Departament d'Història i Arqueologia i l'Institut d'Arqueologia de la Universitat (IAUB) com a investigador en la modalitat sènior. Briz contribuirà a impulsar una nova línia de treball a través de les metodologies de dades massives i càlcul complex (aprenentatge automàtic, anàlisi de xarxes, etc.) des d'una perspectiva de l'anàlisi sociohistòrica. En aquest context acadèmic, l'aplicació d'aquests ensenyaments a l'estudi de les dinàmiques socials i la interpretació sociohistòrica esdevé un factor decisiu per promoure les capacitats i competències en el marc de la docència i la recerca en ciències socials i humanitats.

Claudia Climent entra com a investigadora Beatriz Galindo júnior al Departament de Ciència de Materials i Química Física de la Facultat de Química i a l'Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) de la UB. Climent, en l'actualitat al Departament de Química de la Universitat de Pensilvània (Estats Units), es va doctorar en nanociències a la UB el 2017 i és experta en l'àmbit d'estudi de les interaccions llum-matèria, la química polaritònica, l'estructura electrònica, la fotofísica, la dinàmica química i polaritònica molecular. La seva trajectòria investigadora ajudarà a impulsar la docència i l'activitat de recerca en àrees emergents -per exemple, la plasmònica, una disciplina que relaciona la fotònica i la nanoelectrònica- que estan transformant els coneixements en química física i enginyeria de materials.

Clara Juárez, adscrita actualment al Departament de Comunicació de la Universitat de Viena (Àustria), està especialitzada en el camp de la psicologia i la comunicació polítiques i en àrees relacionades amb el populisme i l'extremisme. Amb la concessió de l'ajut Beatriz Galindo en la modalitat júnior, Juárez s'incorpora al Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la UB. Els objectius més immediats són contribuir a reforçar les línies de treball departamental des de l'enfocament del periodisme polític, la desinformació, les teories de la conspiració, la comunicació populista i la mobilització política en comunitats en línia, amb la perspectiva de fomentar la internacionalització de la recerca produïda en comunicació política i explorar noves vies de recerca comparativa.

L'expert Albert Gandioso, ara al Departament de Química de la Universitat Philipps de Marburg (Alemanya), ha desenvolupat la carrera com a investigador en diverses institucions nacionals i internacionals en les àrees de la química bioorgànica i la biologia química. Doctorat a la UB el 2018 amb una tesi que presentava noves eines químiques per a la lluita contra el càncer, Gandioso és autor de diversos articles en revistes científiques d'alt impacte internacional i coautor d'una sol·licitud de patent relacionada amb els components dels fotosensibilitzadors en la teràpia fotodinàmica. Ara, Albert Gandioso serà investigador Beatriz Galindo júnior al Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Facultat de Química, i sumarà esforços per incentivar la interdisciplinarietat i la transversalitat en docència i recerca en els àmbits més innovadors de la química biològica i la química inorgànica.

/Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.