Farmaraiders Deliver Medical Supplies to Moroccan Heart

University of Barcelona

Transportar material sanitari a associacions locals, escoles i centres de salut en àrees remotes i desèrtiques del Marroc per millorar la salut i el benestar de la població local, i desafiar els prejudicis de gènere en el sector automobilístic: aquests són els objectius principals del projecte Farmaraiders. Es tracta d'una acció que van impulsar el 2019 Eric Menéndez i Guille Pascual, i que ha engrescat estudiants, alumnes i exalumnes de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB a implicar-s'hi.

Amb el suport de la Facultat, aquest projecte solidari combina els valors de la cooperació sanitària i l'esperit d'aventura al continent africà, i ha fet arribar a través de vehicles més de 1.000 kilograms de subministraments sanitaris i farmacèutics a zones desèrtiques del Marroc amb grans dèficits en salut pública. De manera paral·lela, també s'ha contribuït a gestionar el material solidari de l'UniRaid, una travessa de motor que recorre el desert del Marroc en un itinerari de vuit dies pels llocs més espectaculars de l'antiga ruta París-Dakar.

En el marc de l'acció, els participants elaboren fórmules magistrals adaptades a les necessitats i han impulsat la traducció dels prospectes de les medecines a l'àrab i al francès. A més, col·laboren amb l'associació Zaouit Amel'Kids amb farmacioles escolars, i han establert un conveni amb la delegació sanitària local i la Societat Espanyola del Medicament Individualitzat (LASEMI) que obrirà noves oportunitats de cooperació a tota la regió sanitària d'Errachidia.

Farmaraiders és una iniciativa estudiantil formativa que també vol fer una crida a les dones de l'àmbit de la salut per trencar les barreres de gènere en competicions automobilístiques. En la campanya del 2025, l'equip comptarà amb vint estudiants i exalumnes de Farmàcia per transportar més de 3.500 kilograms de material sanitari en deu cotxes i dues furgonetes de l'organització de l'UniRaid. En aquesta acció, hi participaran tretze estudiants i representants de la facultat que s'han unit al desafiament solidari que reforçaran el protagonisme de les dones en aquestes iniciatives.

/Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.