UAB Leads Spanish Universities in European Patent Applications

The UAB continues to lead the ranking of universities in Spain in number of patent applications submitted, according to the latest annual report issued by the European Patents Office (OEP), which includes all patents applied for in the year 2022. The University, which submitted a total of 15 applications through its Office of Assessment and Patents, is for the seventh consecutive edition, the public university in Spain with the greatest number of European patent applications. In the ranking of universities worldwide, the UAB ranks sixth.

La major part de les patents sol·licitades per la Universitat corresponen a l'àmbit biomèdic, seguit de les enginyeries electròniques i de telecomunicacions i del sector agroalimentari. En destaquen les relacionades amb la recerca en malalties neurodegeneratives, malalties rares i amb poca prevalença i amb processos d'optimització i millora en aqüicultura. Pel que fa a la transferència d'aquestes patents a l'entorn socioeconòmic, l'any passat la UAB va signar 6 acords de llicència amb diferents empreses.

"Com a universitat pública, creiem necessari que la inversió en recerca que es du a terme al nostre campus acabi transformant-se en productes i serveis que beneficiïn la societat. Les patents son una eina necessària per traslladar aquests resultats de recerca al sector productiu, ja que faciliten l'interès i la inversió per part d'empreses sobre els nous desenvolupaments i, per tant, la seva transferència cap al mercat. Gràcies a les patents sol·licitades al llarg d'aquests anys, s'han arribat a crear 20 empreses que han generat més de 100 llocs nous de treball", destaca Rosa Maria Sebastián, vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria de la UAB.

Entre les 10 primeres posicions del rànquing a nivell global d'entitats, es troben també el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que ocupa la primera posició amb 90 sol·licituds, i les universitats del País Basc (14 sol·licituds), de Barcelona i Politècnica de València, (12 sol·licituds cadascuna).

A Catalunya es van sol·licitar un total de 604 patents, entre empreses, laboratoris i universitats, un resultat amb què es situa un altre any com la comunitat autònoma amb millor posicionament: 1 de cada 3 patents sol·licitades és catalana. Tanmateix, el creixement de les sol·licituds ha caigut un 7% respecte l'any anterior.

La Comunitat de Madrid, segona en el rànquing, va presentar 410 sol·licituds, amb un creixement del 9%, mentre que en tercera posició hi ha el País Basc, amb 255 i un increment del 13,8%. Navarra i Andalusia augmenten la seva activitat amb més d'un 10%.

A escala europea, Espanya va presentar 1.925 patents l'any 2022, un 1% menys que l'any anterior, sent el 10è país amb més demanda de patents i el 17è a escala global. Entre els països veïns que major evolució tenen trobem Suïssa (+5,9%), Bèlgica (+5,0%) y Països Baixos (+3,5%). Estats Units, Alemanya, Japó, Xina i França continuen liderant l'índex OEP de sol·licitud de patents.

Índex de Patents de l'Oficina Europea de Patents 2022

/UAB Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.