Neurotalent Games receives UAB’s scientific endorsement

UAB researchers conducted the scientific evaluation of the first Neurotalent Games, organised by the Fundación Rosa Maria Vivar, organiser of projects working to raise awareness and increase the knowledge of Alzheimer’s disease. The competition included 5,300 secondary school students from all over Catalonia. The top 32 contestants will compete at the finals that will be held on 25 March at the CaixaForum in Barcelona. The tests, endorsed by the Institute of Neuroscience (INc-UAB), will also serve to understand memory-related cognitive processes.

Neurotalent Games

La Universitat ha donat suport a la Fundación Rosa Maria Vivar en l’assessorament científic per al disseny de les proves cognitives i en la definició dels principals processos cognitius implicats en cadascuna de les proves i de les seves bases neurals, així com en sessions de formació optativa per a docents, en què han participat més de 500 professors.

Les investigadores que hi han participat han estat Margalida Coll, Marta Portero i Margarita Martí, del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut i de l’INc-UAB; Anna Muro, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, i Sílvia Noguer, del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

«Les proves que hem dissenyat avaluen funcions cognitives, principalment l’atenció, la memòria de treball —que és de curt termini—, i la memòria a llarg termini, en concret la memòria declarativa o explícita, tenint en compte l’edat dels infants participants i les característiques del desenvolupament cognitiu i cerebral durant l’adolescència», explica Margalida Coll.

La capacitat neuroplàstica del cervell disminueix amb l’envelliment i es veu greument afectada en malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer. Per aquest motiu, la comunitat científica recomana treballar la memòria en totes les franges d’edat per disposar en la vellesa d’una millor reserva cognitiva com a mesura preventiva per millorar la qualitat de vida de les persones grans.

«Com a fundació que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer vam impulsar els Neurotalent Games per conscienciar de la importància d’entrenar la memòria i altres funcions cognitives des de la infantesa i al llarg de tota la vida amb l’objectiu de potenciar l’aprenentatge, millorar la salut cognitiva per alentir l’envelliment normal del cervell i ajudar a preservar durant més temps la qualitat de vida davant malalties neurodegeneratives», explica Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa María Vivar.

Els resultats dels Neurotalent Games permetran també estudiar com són els processos cognitius associats a la memòria com l’atenció, la percepció, la categorització, l’esquematització, la consciència i la metamemòria. A primer d’ESO, la memòria declarativa (la que, entre altres coses, ens permet recordar fets, coneixements i esdeveniments) té ja un bon punt de maduresa, però altres capacitats encara no s’han desenvolupat completament.

La iniciativa ha comptat també amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com la col·laboració de la Fundació La Caixa.

/UAB Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.